Ubezpieczenia grupowe Kielce

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Kielce

Ubezpieczenia grupowe Kielce. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Kielcach. Kielecka oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Kielce - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.